Нишондиҳандаҳои молиявӣ

МАЪЛУМОТ ОИДИ НАТИҶАҲОИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ ҶСК "КОММЕРСБОНКИ ТОҶИКИСТОН"
ДАР СЕМОҲАИ 1-уми СОЛҲОИ 2023 - 2024
(бо ҳазор сомонӣ)
НИШОНДИҲАНДАҲО 31.03.2023 31.03.2024 ФАРҚИЯТ (+,-) ФАРҚИЯТ (бо %)
ДОРОИҲО
Нақдина 328,646.45 380,535.87 51,889.42 16%
Барои гирифтан аз БМТ 168,159.15 162,008.79 6,150.36 -4%
Барои гирифтан аз бонкӽо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 145,437.38 496,175.40 350,738.02 241%
Қарзӽо 408,048.34 715,965.70 307,917.36 75%
Сармоягузорӣ 2,181.00 2,181.00 - 0%
Воситаӽои асосӣ 23,683.04 36,262.25 12,579.21 53%
Дигар дороиҳо 94,442.84 111,183.99 16,741.15 18%
ДОРОИҲО - ҲАМАГӢ 1,170,598.20 1,904,313.00 733,714.80 63%
УҲДАДОРИҲО
Барои пардохт - БМТ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ - - - -
Амонатҳо 695,758.79 1,363,686.69 667,927.90 96%
Дигар уҳдадориҳо - ҳамагӣ 191,883.72 214,425.98 22,542.27 12%
УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ 887,642.51 1,578,112.67 690,470.17 78%
САРМОЯ
Сармояи худӣ 210,000.00 260,000.00 50,000.00 24%
САРМОЯ - ҲАМАГӢ 282,955.69 326,200.32 43,244.63 15%
САРМОЯ ВА УҲДАДОРИҲО - ҲАМАГӢ 1,170,598.20 1,904,313.00 733,714.80 63%
ҲИСОБОТИ ДАРОМАДУ ХАРОҶОТ
ДАРОМАДҲО - ҲАМАГӢ 34,327.58 46,003.48 11,675.90 34%
ХАРОҶОТҲО - ҲАМАГӢ 30,117.29 39,532.88 9,415.59 31%
ФОИДА/ЗАРАР 4,210.29 6,470.59 2,260.31 54%
Фаъолияти бонк 31.03.2023 31.03.2024
Шумораи филиалҳо ҳамагӣ 10 11
Шумораи Маркази хизматрасонии бонкӣ - ҳамагӣ 59 62
Воҳиди сайёр 3 3
Шумораи кормандон - ҳамагӣ 587 620